Partneři

Regionální knihovna Karviná (RKK) [ www.rkka.cz ]

„Regionální knihovna Karviná je partnerem Statutárního města Karviné v projektu Cesta k městu už od jeho prvopočátku. Jako jedna z příspěvkových organizací města se snaží poskytovat prostor mladým lidem v přípravě, organizací a propagaci jejich akcí. Od roku 2013 působí při knihovně také Dobrovolnické centrum a knihovna samotná má akreditaci jako vysílající, hostující a koordinující organizace v rámci Evropské dobrovolné služby a programu Erasmus+. Regionální knihovna Karviná se snaží podporovat činnost mladých lidí a aktivně spolupracuje také s Mládežnickou radou Karviné.“

 

Městský dům kultury Karviná (MěDK) [www.medk.cz]

MěDK dlouhodobě svou činností podporuje neformální vzdělávání - organizuje kurzy jazykové, pohybové, praktické, vzdělávací či výtvarné jak pro děti, tak pro mládež a dospělé. Při MěDK funguje Fotoklub, divadelní soubor KVAS (členové od 18 let a starší), divadelní soubor Harlekýn (členové od 15 let a starší), Taneční škola Nicola´s Dance Unico, jejíž členská základna čítá na 150 tanečníků rozdělených do tří věkových skupin 4-11 let, 11-15 let, 15–30 let. Toto neformální vzdělávání organizované MěDK je zaměřeno na všechny věkové kategorie a z interních údajů této organizace vyplývá, že se ho účastní i velké množství „neorganizovaných“ mladých lidí.

 

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné [ www.opf.slu.cz ]

Slezská univerzita se věnuje neformálnímu vzdělávání mladých lidí již po dlouhou řadu let, což lze doložit organizací AEISEC, která zde při univerzitě působí již řadu let.

 

Zapojené organizace

 

Krajské středisko volného času dětí a mládeže Juventus, Karviná [ www.juventus.cz ]

Tato organizace má dlouholetou historii, ve které její zaměstnanci každodenně aktivně pracují s dětmi a mládeží prostřednictvím organizování různě zaměřených kroužků i nepravidelných zájmových činností V posledních letech jsou také organizovány zájmové činnosti i pro dospělé.

 

Městský fotbalový klub Karviná [ www.mfkkarvina.cz ]

Posláním spolku MFK Karviná je výchova dětí a mládeže ve věku 5-19 let k fotbalovým dovednostem s cílem rozvinout mimořádné talenty pro nejvyšší fotbalové soutěže. Na Severní Moravě působí celkem 477 fotbalových klubů, ale pouze 5 z nich vlastní současně licence sportovních tříd/SpSm/ a sportovního centra /SCM/ udělované FAČR. Náš fotbalový klub obě licence získává každoročně již od svého založení v roce 2003. Licence nás zavazují plnit naše poslání s týmem profesionálních trenérů a dostatkem krytých i otevřených tréninkových ploch splňujících náročné požadavky licenčního řízení. Odměnou za veškeré naše úsilí nám je účast našich svěřenců v nejvyšších fotbalových soutěžích, 1. dorosteneckou ligu nevyjímaje. Zapojujeme se do projektů v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj pohybových dovedností a fyzické kondice směrem k široké veřejnosti.

 

Asociace středoškolských klubů ČR, o.s. 

Asociace středoškolských klubů České republiky je nezisková organizace, díky které se na desítkách škol v České republice rozšiřuje volnočasová náplň, a obohacují se aktivity školy. ASK ČR tvoří zkušený tým pracovníků a dobrovolníků s aktivním přístupem k rozvoji zájmů a osobnosti mladých lidí. V rámci celé České republiky podporuje různorodé zájmové, odborné a vědecko-technické činnosti středoškolské mládeže ve volném čase. Mimo jiné se také soustřeďuje na podporu studentských samospráv na středních školách a ve městech, včetně podpory dobrovolnictví a informovanosti mladých lidí.

Zejména na středních školách provozuje kolem 60 středoškolských klubů, kterým mimo jiné pomáhá získávat finanční i hmotné prostředky pro zabezpečení středoškolských klubů, a to už od roku 1990. Možnost založit středoškolský klub má každý, kdo pracuje s dětmi i mladšími 15 let. Od roku 2007 je ASK uznanou organizací MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. Asociaci tvoří téměř 5000 členů zejména studentů středních škol a pedagogů.