AKTUALITY

Je ti 15 až 30 let, jsi aktivní, máš nápad a potřebuješ finance pro svůj neziskový projekt? Pak neváhej svůj nápad registrovat  -  na jeho realizaci můžeš získat až 40.000 Kč. 

Přidat nápad

CESTA K MĚSTU – KARVINÁ

Cesta k městu je nástrojem, jehož prostřednictvím statutární město Karviná podporuje inciativy mladých lidí, vytváří aktivní komunikační cesty mezi městem a mladými lidmi a navozuje strukturovaný dialog mezi představiteli osob s rozhodovací pravomocí, úředníky, představiteli neziskového či příspěvkového sektoru a samotnou mládeží. Rovněž jsou rozvíjeny cesty neformálního a informálního vzdělávání, rozvoj měkkých kompetencí a posilování zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti mládeže na trhu práce.

Hlavním cílem je naplňování dílčích strategických cílů města v oblasti podpory mládeže, podnikavosti, aktivního občanství a participace na veřejném životě, a to prostřednictvím jednoduchých a srozumitelných cest a nástrojů. 

Cesta k městu vznikla jako projekt, avšak je přetvářena do platformy nástrojů, které jsou aplikovány prostřednictvím dílčích projektů. Současnými navazujícími aktivitami jsou fungování dobrovolnického centra, Mládežnické rady Karviná, dotační podpora mládežnických iniciativ. Našim dlouhodobým záměrem je zajistit návaznost a kontinuitu již vytvořených nástrojů a cest, tyto stále zlepšovat a zároveň hledat cesty nové.

S jednotlivými projekty a aktivitami se můžete seznámit prostřednictvím záložky Realizované projekty.

Průběžně jsou připravovány projekty nové, které v budoucnosti rozšíří portfolio ověřených nástrojů a partnerství a pomohou účinně využívat a posilovat potenciál mládeže jakožto budoucnosti města, kraje, Evropy.